برنامه اکسل محاسبه قیمت جدید

برنامه اکسل محاسبه قیمت جدید

برنامه اکسل محاسبه قیمت جدید

برنامه اتوماتیک محاسبه و پیشنهاد قیمت جدید:

-برنامه به صورت فرموله می باشد و محاسبه را خودکارانجام می دهد

-دارای چهار عامل(نیروی انسانی،ماشین آلات،مصالح و حمل)

-محاسبه تعدیل معکوس

-برنامه با فرمت اکسل و دارای یک شیت قابل ویرایش و اضافه کردن هر آیتم می باشد

فرمت فایل:اکسل

تعداد شیت:یک

برنامه ای کاربردی برای مهندسین دفتر فنی و مترور،پیمانکاران